【正宫】醉太平_寒食珠帘外拼音版

作者:王元鼎 朝代:元朝
【正宫】醉太平_寒食珠帘外原文
寒食

珠帘外燕飞,乔木上莺啼,莺莺燕燕正寒食,想人生有几。有花无酒难成配,无花有酒难成对。今日有花有酒有相识,不吃呵图甚的?

声声啼乳鸦,生叫破韶华。夜深微雨润堤沙,香风万家。画楼洗净鸳鸯瓦,彩绳半湿秋千架。觉来红日上窗纱,听街头卖杏花。

辜负了禁烟,冷落了秋千。春光去也怎留恋?听莺啼燕喧。红馥馥落尽桃花片,青丝丝舞困垂杨线,扑簌簌满地堕榆钱,芳心问倦。

花飞时雨残,帘卷处春寒。夕阳楼上望长安,洒西风泪眼。几时睚彻凄惶限?几时盼得南来雁?几番和月凭阑干?多情人未还!

【正宫】醉太平_寒食珠帘外拼音版
hán shí

zhū lián wài yàn fēi ,qiáo mù shàng yīng tí ,yīng yīng yàn yàn zhèng hán shí ,xiǎng rén shēng yǒu jǐ 。yǒu huā wú jiǔ nán chéng pèi ,wú huā yǒu jiǔ nán chéng duì 。jīn rì yǒu huā yǒu jiǔ yǒu xiàng shí ,bú chī hē tú shèn de ?

shēng shēng tí rǔ yā ,shēng jiào pò sháo huá 。yè shēn wēi yǔ rùn dī shā ,xiāng fēng wàn jiā 。huà lóu xǐ jìng yuān yāng wǎ ,cǎi shéng bàn shī qiū qiān jià 。jiào lái hóng rì shàng chuāng shā ,tīng jiē tóu mài xìng huā 。

gū fù le jìn yān ,lěng luò le qiū qiān 。chūn guāng qù yě zěn liú liàn ?tīng yīng tí yàn xuān 。hóng fù fù luò jìn táo huā piàn ,qīng sī sī wǔ kùn chuí yáng xiàn ,pū sù sù mǎn dì duò yú qián ,fāng xīn wèn juàn 。

huā fēi shí yǔ cán ,lián juàn chù chūn hán 。xī yáng lóu shàng wàng zhǎng ān ,sǎ xī fēng lèi yǎn 。jǐ shí yá chè qī huáng xiàn ?jǐ shí pàn dé nán lái yàn ?jǐ fān hé yuè píng lán gàn ?duō qíng rén wèi hái !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

王元鼎的诗词大全 王元鼎的代表作 写过的诗词

《【双调】折桂令_桃花马问刘》 《【商调】河西后庭花》 《【正宫】醉太平_寒食珠帘外》 《凭阑人·闺怨》 《醉太平·寒食》 《醉太平·寒食》 《凭栏人·闺怨》 《凭栏人·闺怨》 《凭阑人·闺怨》

王元鼎简介

王元鼎:字里,元成宗大德年间(公元1302年前后)在世,与阿鲁威同时,官至翰林学士。
辞赋精选

本文提供【正宫】醉太平_寒食珠帘外原文,【正宫】醉太平_寒食珠帘外翻译,【正宫】醉太平_寒食珠帘外赏析,【正宫】醉太平_寒食珠帘外拼音版,王元鼎简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/60186.html